Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Trzeci dzień misji

Droga krzyżowa, którą poprowadził Ojciec Sławomir. Droga jaką przechodzimy sami, do naszego cmentarza - zaskakujące podsumowanie ale prawdziwe, bowiem przychodzimy tam oddać cześć i świadectwo młodszym pokoleniom. ,,Wszyscy tam trafimy, nas tam zaniosą inni, więc przychodźmy tutaj póki żyjemy" - tak oto dzień wcześniej zapraszał Ojciec Sławomir na to wieczorne nabożeństwo.

Poświęcenie Krzyża misyjnego Horodło 2017

Poświęcenie Krzyża misyjnego Horodło 2017

W obronie tradycyjnej rodziny

Film promujący https://www.youtube.com/watch?v=Dpe7-CctQB4

Podpisz petycje: http://www.mamatataidzieci.pl/

Rozważanie na 4 Niedzielę Wielkiego Postu+Słowa Ewangelii według świętego JanaJ 9,1.6–9.13–17.34–38Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, . . .

Misje

Na koniec pierwszego dnia misji, spotkaliśmy się ponownie w parafialnym kościele w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Ojciec Sławomir - na wstępie zadał pytanie ,,z czym tu przyszliście, kogo tu przynieśliście?''

To szczególne spotkanie pod znakiem Matki Boskiej Różańcowej, która w Fatimie prosi pastuszków - módlcie się... módlcie się.... Modlić się za każdego człowieka szczególnie za tych, którzy z różnych powodów nie chcą zbliżyć się ku Bożym ścieżkom.

Podczas rozważań po dziesiątku różańca świętego, . . .

Stop cenzurze na uniwersytetach

Drogi Przyjacielu!

Nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów...

Ty i ja musimy stanąć w obronie fundamentów naszej cywilizacji. W Polsce – w kraju, w którym od XIV wieku istnieją uniwersytety - musimy stanąć w obronie wolności do wyrażania własnych poglądów i swobody nauki.

Tego chce zakazać skrajnie lewicowe lobby komunistów, anarchistów i działaczy KOD, które domaga się od rektorów polskich uczelni… zakazu organizacji poważnych konferencji i spotkań dotyczących ochrony ludzkiego życia z . . .

Rozważanie na III niedzielę Wielkiego Postu

+Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 4,5 –42).

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba.
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności.
Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż . . .

EDK

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Misje Święte w par. św. Jacka w Horodle

22 – 26 marca 2017 r.

Środa – 22.03.2017 r.

Prawda drogą ku wolności – Rachunek Sumienia

9.00 – Horodło (Msza św. z nauką ogólną)

11.00 – Horodło (Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży)

12.30 – Kopyłów (Msza św. z nauką ogólną)

15.00 – Liski (Msza św. z nauką ogólną)

15.45 – Matcze (Msza św. z nauką ogólną)

17.00 – Horodło (Msza św. z nauką ogólną. Nabożeństwo przebłagalne)

21.00 – Apel Jasnogórski i Dzwon Pokutny

Czwartek – . . .

Zaproszenie na Misje w parafii św. Jacka w Horodle

Ostatnie Misje przeżywaliśmy jako przygotowanie do przyjęcia Matki Bożej w Jej Jasnogórskim wizerunku nawiedzającym parafie naszej Diecezji w dniach 13 do 19 czerwca 2004 roku. Natomiast w tym roku Misje w naszej Parafii zostaną przeprowadzone w czasie Wielkiego postu od 22 do 26 marca jako odnowienie naszej wiary, przygotowanie do spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, a także do nawiedzenie Krzyża, który w wielki Piątek tuż przed odejściem do Domu Ojca trzymał . . .