Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Dla Ojca Świętego

Z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca 2016 roku, pragniemy przygotować Ojcu Świętemu szczególny PREZENT, margaretkowy bukiet modlitwy w Jego intencji.

Inicjatywa objęta jest patronatem Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, otrzymała również błogosławieństwo Krajowego Duszpasterza Młodzieży Biskupa Henryka Tomasika.

Zwracamy się z wielką prośbą o ogłoszenie tej inicjatywy w parafiach i grupach modlitewnych oraz wśród osób z zagranicy, którzy przybędą na ŚDM.

Do margaretki można . . .

Z lotu ptaka

Horodło z lotu ptaka. Fotorafia p. Marka Poznańskiego. Więcej na

https://www.facebook.com/marekpoznanski/photos/pcb.828991220564224/828987150564631/?type=3&theater

Pierwsze soboty miesiąca

W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

„Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja . . .

Rozważania

Wezwanie, które dziś rozważamy jest znakiem harmonii.

Często w naszym myśleniu, podejściu do wielu spraw, nie tylko religijnych mamy skłonność do krańcowych ocen, sformułowań, decyzji.

Życie całe, a szczególnie nasze życie duchowe potrzebuje jednak równowagi. Cnota zawsze idzie środkiem, nie zbacza ani na lewo ani na prawo. Nie bez powodu mówi się o „złotym środku”.

W społecznych relacjach wydaje się, że tam gdzie trzeba zastosować rozwiązanie wynikające ze sprawiedliwości, tam nie ma . . .

Zalety starości

Zalety starości

Placówka AK

Przeglądając archiwum parafialne znalazłem pożółkłe kartki z historią Konspiracji Horodelskiej. Nie wiem kto jest autorem, nie ma podpisu, ale jest to zapis naszej lokalnej historii, którą powinniśmy znać, dlatego umieszczamy ten zapis w niezmienionej oryginalnej formie. Ks. H. Krukowski

List Ukraińców do Polaków

Historia narodu polskiego i ukraińskiego miała różne fazy - spokoju i wzajemnych walk. Dla wielu Polaków w dalszym ciągu bolesną raną są czasy ostatniej wojny, pogromów na Wołyniu i w innych miejscowościach. Ukraińcy także mają podobne pretensje do Polaków. Po obydwu stronach byli dobrzy i szlachetni ludzie, byli także ludzie podli. Dobrze, że dziś są tacy, którzy potrafią spojrzeć na przeszłość obiektywnie, uderzyć się w piersi i wyciągnąć na przyszłość . . .

ks. Antonio Cañizares

Po tym, jak kardynał Walencji ks. Antonio Cañizares stwierdził, że „gender” to „najbardziej podstępna ideologia w historii ludzkości” i ostrzegł przed zakusami „imperium gejowskiego,” prokuratura wszczęła śledztwo z powodu szerzenia „mowy nienawiści.” To reakcja na skargę Hiszpańskiej Sieci Pomocy dla Uchodźców.

Poświęcenie Pól- piękna tradycja

Zgodnie z wielowiekową tradycją w Polsce zachowuje się zwyczaj błogosławieństwa pól w okresie wzrostu i dojrzewania roślin. Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i polecił człowiekowi na niej gospodarzyć. Błogosławieństwo pól ma także charakter błagalny. Prosi się w nim Boga, by miał w opiece ziemię ojczystą i pracujących na roli, aby użyczył nam obfitych zbiorów i nauczył szacunku dla chleba oraz jego podziału w duchu sprawiedliwości i miłości.

Nabożeństwa . . .

Rocznica komunii

Rocznica komunii