Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Zaproszenie

Wójt Gminy Horodło

Zaprasza na Uroczystość poświęcona Karolowi „Wydze” Bojarskiemu oficerowi Armii Krajowej w 70 rocznicę śmierci.

23 IV 2016r sobota - Gminny Ośrodek Kultury w Horodle 17.00

1 Referat Pana Jerzego Krzyżewskiego o Karolu „Wydze Bojarskim”

2. Koncert w wykonaniu młodzieży szkolnej

3. Koncert muzyki patriotyczno-wojskowej z okresu I i II wojny

4. światowej w wykonaniu zespołu Floripari z Krakowa

24 IV 2016r niedziela

1. 11.30 Msza św. + oprawa Orkiestry . . .

Apel

Drodzy Przyjaciele! Obrońcy Życia!

Znajdujemy się na początku wielkiej batalii o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Sytuacja jest nieco skomplikowana, ponieważ mamy w tej chwili dwie oddolne inicjatywy ludzi świeckich:

inicjatywę Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, kierowanej przez p. dr. Pawła Wosickiego,

inicjatywę Fundacji "Pro - prawo do życia", kierowanej przez p. Mariusza Dzierżawskiego.

W inicjatywie p. Mariusza Dzierżawskiego - projekcie obywatelskim - przewidziano niestety karę więzienia dla kobiet (dodajmy . . .

55 lat kapłaństwa

W sobotę 9 kwietnia znany naszym parafianom kapłan senior ks. Janusz Krzak, były proboszcz parafii Siedliszcze n/Wieprzem obchodził piękną uroczystość 55 lat kapłaństwa. Na tę uroczystość zaproszono wielu kapłanów, w tym także proboszcza i wikariusza z Horodła. Po uroczystości w kościele zaproszono kapłanów i innych gości do Domu Kultury, gzie miała miejsce uroczysta kolacja zorganizowana przez burmistrza Siedliszcza p. Hieronima Zonika i parafian siedliskich.Dostojnemu Jubilatowi życzymy zdrowia i "ad multos . . .

Niedziela Miłosierdzia

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia w Horodle miało miejsce poświęcenie Kaplicy pod wezwaniem "Miłosierdzia Bożego". Kaplica ta została umieszczona w budynku obok kościoła, w dawnej salce katechetycznej, która jest pozostałością klasztoru Dominikanów. Pomieszczenie to w stanie ruiny zostało gruntownie odremontowane i będzie służyć jako miejsce modlitwy i spotkań różnych grup działających przy parafii. Został także poświęcony nowy obraz Jezusa Miłosiernego, który znajdzie miejsce w kościele parafialnym. Uroczystość rozpoczęła się . . .

Wielkopostne przesłanie

Wielkopostne przesłanie

O co Bóg nie zapyta

O co Bóg nie zapyta

Błogosławeństwo Jezusa Miłosiernego

Wymowny gest Pan czyni w stronę tych wszystkich, którzy choćby na chwilkę zatrzymują wzrok na wizerunku Jezusa Miłosiernego. Nie jest to pusty znak! Za pośrednictwem Siostry Faustyny Bóg przypomniał światu, że uprzedzająca łaska Jego błogosławieństwa jest zawsze aktualna i bez ograniczeń w każdym czasie może dotrzeć do wszystkich ludzi. Katechizm Kościoła Katolickiego (2626) wyjaśnia, że błogosławieństwo jest spotkaniem Boga i człowieka; w błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka . . .

Niedziela Zmartwychwstania

Fotorelacja z Niedzieli Zmartwychwstania

Wielka Sobota

Fotorelacja z Liturgii Światła w Wielką Sobotę

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Od pustego grobu, Drogim Parafianom . . .