Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Serce Jezusa

W dzisiejszy I Piątek miesiąca w naszym kolejnym rozważaniu stajemy wobec tajemnicy. Tajemnica ta dotyczy Ojca, który wypowiada Słowo stworzenia i Słowo zbawienia. Słowo, które staje się Ciałem, które jest Synem Bożym Jezusem Chrystusem.

To Jezus Chrystus jest Słowem Bożym. Słowem, które wypowiada Ojciec zatroskany o zbawienie człowieka. Słowem, które stało się Ciałem, aby człowiek skażony grzechem nieposłuszeństwa, na nowo mógł uczestniczyć w tym co Bóg, Najlepszy Ojciec dla niego . . .

Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie - fotorelacja

Horodło zimową porą

Horodło zimową porą

Objawienie Pańskie

Epifania, czyli objawienie Pańskie: mędrcy z dalekiego świata odnajdują niemowlę i rozpoznają w nim Króla królów i Zbawiciela świata. To historyczne, zapewne, wydarzenie stało się dla ludzi znakiem i obietnicą, że każdy, kto uczciwie szuka Boga, może Go znaleźć – prędzej czy później, łatwiej lub trudniej, po wielu wysiłkach bądź całkiem przypadkiem. Fakt, że Bóg się objawia, oznacza, że z nieznanych nam powodów jest On ukryty przed nami oraz że . . .

Kolędnicy - od chaty do chaty

Kolędą, kolędowaniem nazywane jest nie tylko wykonywanie bożonarodzeniowych pieśni, ale również obrzęd ludowy, podczas którego kolędnicy obchodzą domy w okresie świątecznym. Również i u nas grupa dzieci kolędowała wraz z Panią Agnieszką Jaros, która przygotowała pastorałki, kolędy i starodawne życzenia i powitania jakie wielu mieszkańców usłyszało w swych domach podczas kolędowania ,,od chaty do chaty''.

Poniżej życzenia od kolędników dla wszystkich bez wyjątku :)

Żebyście byli zdrowi, weseli jako w niebie anieli . . .

Spotkanie opłatkowe

Dnia 6 stycznia 2016 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się integracyjne spotkanie opłatkowe mieszkańców naszej wioski. W spotkaniu, które przygotowały panie z KGW wspólnie z członkami zespołu śpiewaczego "Kresowianie" uczestniczyli mieszkańcy Hrebennego oraz zaproszeni goście.

Jasełka

Fotorelacja z jasełek oraz przełamania opłatkiem, które odbyły się 22 grudnia 2015r. w Zespole Szkół w Horodle.

św. Szczepana

W uroczystości św. Szczepana gościliśmy w naszym kościele dziekana Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego ks. Juryja Pyłypca z Włodzimierza Wołyńskiego. który wraz z nami przeżywał ten piękny świąteczny dzień.

Pasterka

Zdjęcia z Pasterki

Życzenia na Boże Narodzenie

Wraz z Ks. Piotrem i Edwardem modlimy się i życzymy, aby Boża Dziecina – Zbawiciel świata obdarzył wszystkich ludzi radością i pokojem, aby każda rodzina odczuła i przyjęła Jego dary przyniesione z Nieba, aby we wszystkich rodzinach w kraju oraz na świecie panował pokój i miłość. Niech Boża Dziecina daje nam nieustannie moc potrzebną do zwalczania zła w sobie i wokół nas, a Maryja niech nas wszystkich otacza swoją opieką . . .