Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Najwspanialsza Uczta

+SŁOWA EWNAGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA

– XXVIII Niedziela Zwykła – Rok A.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz . . .

100 rocznica objawień Matki Bożej z Fatimy

13 maja 1917 roku w Fatimie, w Portugalii, Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową, i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju w świecie – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Różaniec do granic

Różaniec do granic część druga

Różaniec do granic

Różaniec do granic

Rozważanie na XXVII Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

– XXVII Niedziela Zwykła - Rok A.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy . . .

Rozważanie na Pierwszy Piątek Miesiąca

SERCE JEZUSA DLA NIEPRAWOŚCI NASZYCH STARTE

Nieprawość to złe postepowanie, to odstąpienie od obowiązującej normy, to krzywda uczyniona drugiemu, a mówiąc językiem wiary to grzech.

Bóg stwarzając człowieka umieścił go w raju. Uczynił człowieka wolnym i szczęśliwym. Jednak tam w raju zaczęła się tragedia. Złamany Boży zakaz, okazane ludzkie nieposłuszeństwo Adama i Ewy sprawiło, że grzech wszedł na świat, że zapanowała nieprawość, że skończyła się atmosfera raju, przyjacielskiego i bliskiego . . .

Rozważanie na XXVI Niedzielę Zwykłą

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza – XXVI Niedziela Zwykła – A.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”.
Mówią Mu: „Ten . . .

Różańcowy Odpust – zaproszenie

Podczas wielu objawień Maryja bardzo prosiła o modlitwę różańcową. Ta prośba najdobitniej wybrzmiała w Fatimie, dlatego Kościół nazywa Ją Matką Bożą z Fatimy – Różańcową. W Kościele katolickim miesiąc październik to czas intensywnej modlitwy różańcowej indywidualnej, w rodzinach i we wszystkich świątyniach. W Horodle w zwykłe dni odmawiamy Różaniec wspólnie w kościele po Mszy św. o godzinie 17,00, natomiast w niedziele po Mszy św. o godz. 11.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich, . . .

Siedemset trzydzieści lat

Miesiąc październik dla Horodła to czas ważnych rocznic które warto przypomnieć. Najważniejsza z nich to data 2 października 1413, a więc 604 lat od zawarcia pamiętnej Unii Horodelskiej, która przyczyniła się w znacznym stopniu do wielkości państwa polskiego. Inna ważna data to 10 październik 1861 tzw. „Zjazd Horodelski” wielka manifestacja religijno-patriotyczna i odnowienie Unii.

Nie wszyscy zauważyli, że w tym roku nasze Horodło „ukończy” 730 lat. Gród horodelski w dokumentach pisanych . . .

Boża winnica

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza XXV Niedziela Zwykła – A.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. . . .