Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Rozważanie na 8 niedzielę

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

– 8 niedziela zwykła Rok A.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy . . .

Św. Jan Paweł i Fatima  

"Dla mnie było to ostrzeżenie, że powinienem moje oczy skierować na Fatimę" - wyznał Jan Paweł II w rozmowie z jednym z kardynałów.

Włoskiemu dziennikarzowi, Vittorio Messoriemu, powiedział, że przed zamachem, który wydarzył się w 64. rocznicę pierwszego ukazania się Maryi, bardzo niewiele wiedział o objawieniach w Fatimie. 

 

Dopiero po nim papież zapoznał się z trzecią tajemnicą fatimską, rozważył w sercu i odczytał komunikat, skierowany do niego przez Boga.

 

Rok po zamachu przybył . . .

Eucharystia. Spotkanie z Miłością

"EUCHARYSTIA. SPOTKANIE Z MIŁOŚCIĄ" w Radio Profeto.pl w każdą niedzielę. Zaprasza ks. Łukasz Ogórek SCJ. Eucharystię powinniśmy pojmować jako dziękczynienie i uwielbienie składane Ojcu, jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała-Kościoła, jako obecność Chrystusa w Jego słowie i duchu. Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem Ojca.

Rozważania

.Rozważanie na 7 Niedzielę zwykłą rok A.


+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa . . .

Apostołowie Słowian

W dniu 14 lutego Kościół rzymskokatolicki wspomina i czci św. Cyryla i Metodego - Apostołów Słowian. Przed Soborem Watykańskim II dniem poświęconym tym Świętym był 7 lipiec, natomiast w Kościołach wschodnich doznają czci jako „Równi Apostołom” 11 maja. Minęło ponad 1000 lat od ich śmierci, ale pamięć o dziełach przez nich dokonanych jest ciągle żywa na Wschodzie i na Zachodzie. Jan Paweł II w 1980 roku ogłosił tych Świętych „Współpatronami . . .

Boże znaki

Boże „znaki drogowe” - rozważanie na VI Niedzielę zwykłą – Rok A.

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. (Mt 5, 17 – 37).

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, . . .

Światowy Dzień Chorego

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 25. Światowy Dzień Chorego

„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”

Drodzy Bracia i Siostry!

11 lutego będzie obchodzony w całym Kościele, a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.

Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy właśnie w . . .

Sól ziemi, światłość świata

Rozważanie na V niedzielę zwykłą, rok A

+Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są . . .

Serce Jezusa

14. SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SOBIE OJCIEC BARDZO UPODOBAŁ

Upodobanie, o którym mowa w dzisiejszym wezwaniu do Litanii,
 to miłość Ojca do Syna. Miłość, która jest zachwytem.

Ojciec upodobał sobie w Synu, w Jego Sercu, gdyż Jezus Chrystus, Syn Boży całe Swe Serce ma wypełnione posłuszeństwem, zgodą na pełnienie Woli Ojca, zjednoczeniem z Ojcem we wszystkich pragnieniach i zamiarach. Syn i Ojciec są Jednym, bo odczuwają tak samo, pragną tak samo, kochają . . .

Ofiarowanie Pańskie

+Słowa Ewangelii według św. Łukasza (na Ofiarowanie Pańskie).

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, . . .