Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Rozważanie

Rozważanie na V Niedzielę Wielkiego Postu rok B.

Uwielbić Boga. +Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też

niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej,

i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą . . .

Przyszedł do „Światła”

+Słowa Ewangelii według świętego Jana,

IV Niedziela Wielkiego Postu.

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by . . .

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa poprowadzona przez Liturgiczną Służbę Ołtarza

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Zburzyć Świątynię

+Słowa Ewangelii według świętego Jana.

III Niedziela Wielkiego Postu. Rok B.

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca

 27. SERCE JEZUSA

POKOJU I POJEDNANIE NASZE

W tym miesiącu wezwanie litanii zachęca nas, abyśmy zobaczyli Serce Jezusa pełne pokoju, a zarazem zawsze gotowe do pojednania.

Pokój i pojednanie, o których mowa, z jednej strony tak bardzo nam są potrzebne do codziennego, godnego kształtowania ludzkich relacji. Z drugiej jednak strony zauważamy to wszyscy, że tego pokoju i pojednania tak bardzo nam wszystkim brakuje. Owszem są to słowa często powtarzane i odmieniane na . . .

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa poprowadzona przez harcerzy Zespołu Szkół w Horodle

Na Górę Przemienienia

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

– II Niedziela Wielkiego postu, Rok B.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden . . .

Wieczór adoracji Najświętszego Ciała Pana Jezusa

Wieczór adoracji Najświętszego Ciała Pana Jezusa

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa - poprowadzona przez seniorów z parafii Horodło