Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Odpust

W pierwszą niedzielę miesiąca października tj. 2 X 2016 w Horodle przeżywaliśmy odpust ku czci N. M. P. Różańcowej. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Piotr Skóra wikariusz. Po Mszy św. tradycyjna procesja do pięciu ołtarzy na zewnątrz świątyni, które były miejscem rozważań tajemnic Różańca św. w części chwalebnej. Po procesji w kościele udzielono błogosławieństwa małym dzieciom. Dzień ten był także wspomnieniem 603 rocznicy zawarcia Unii Horodelskiej

Pielgrzymka

Fotorelacja z pielgrzymki ministrantów

Odpust św. Jacka

Zdjęcia z odpustu św. Jacka

Sobota na cmentarzu

Fotorelacja z sobotniej Eucharystii

Pożegnanie

W uroczystość Wniebowzięcia N. M. P. jako dotychczasowy proboszcz po 30 latach pracy w Horodle pożegnałem się z parafianami, dziękując za wszelkie dobro, przepraszając za różne niedociągnięcia i prosząc o modlitwę i wsparcie. Nowym proboszczem został ks. mgr Henryk Misa, który uroczyście liturgiczne obejmie parafię w dzień Odpustu św. Jacka. Ja pozostaję nadal w Horodle jako senior – emeryt, który w miarę możliwości i potrzeb chciałbym dalej służyć parafianom horodelskim . . .

Zapal świecę za prześladowanych

Drogi Przyjacielu

Gdy w katolickim kościele młodzi islamiści mordują kapłana odprawiającego Mszę Świętą, a miliony Europejczyków boją się wychodzić na ulice, Ty zastanawiasz się – czy mogę coś zrobić?

TAK, możesz! Ale musisz to zrobić właśnie teraz...

Fakty są zatrważające!

Chrześcijanie są obecnie najliczniejszą prześladowaną grupą religijną. Przeraża fakt, że liczba ataków, w tym mordów, wzrosła od 2012 roku niemal dwukrotnie.

Watykańscy eksperci szacują, że średnio co pięć minut ginie jeden chrześcijanin. W samej Korei . . .

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Jacka, przyjaciół Horodła, dawnych parafian z Kraju i Zagranicy na uroczystość odpustową św. Jacka do Horodła w dniu 21 sierpnia 2016 roku na godzinę 12.00. Zapraszamy także na odpustowe Nabożeństwo Wypominkowe za Zmarłych na Cmentarzu grzebalnym w Horodle, które rozpocznie się w sobotę 20 sierpnia o godzinie 17.30. Po Nabożeństwie będzie Msza św. za naszych Zmarłych oraz możliwość Spowiedzi.

Duszpasterze parafii Horodła

Ks. Henryk . . .

Nowy numer

Od 17 sierpnia zmienia się numer telefonu do proboszcza. Numer do proboszcza to także numer Parafii: 0846515412

śp. ks. prof. Jan Flis

W dniu 26 lipca2016 r. (wtorek) w Austrii, w 71 roku życia i 47 roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. prof. Jan Flis kapłan diecezji St. Pölten (Austria), wywodzący się z diecezji lubelskiej. Urodził się 12 sierpnia 1945 r. w Polichnie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1969 r. w Lublinie.

Ks. Jan Flis studiował w latach 1963-1969 filozofię i teologię na KUL-u, święcenia kapłańskie otrzymał w 1969 r., w latach 1972-1976 odbył . . .

Dla Ojca Świętego

Z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca 2016 roku, pragniemy przygotować Ojcu Świętemu szczególny PREZENT, margaretkowy bukiet modlitwy w Jego intencji.

Inicjatywa objęta jest patronatem Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, otrzymała również błogosławieństwo Krajowego Duszpasterza Młodzieży Biskupa Henryka Tomasika.

Zwracamy się z wielką prośbą o ogłoszenie tej inicjatywy w parafiach i grupach modlitewnych oraz wśród osób z zagranicy, którzy przybędą na ŚDM.

Do margaretki można . . .